این دستگاه شامل دستگیره بادی دو سمت، لوله‌های بادی، کانکتور بادی و سایر قطعات مرتبط است. این مجموعه قابل استفاده در صنایع مختلفی مانند ساخت تشک فنری، خودروسازی، الکترونیک، پزشکی و ... است. فروشگاه نفیس با دانش فنی خود، در صورت نیاز به تعمیرات این دستگاه، می‌تواند تعمیرات لازم را انجام داده و از عملکرد بهینه دستگاه اطمینان حاصل کند. همچنین، این فروشگاه می‌تواند این دستگاه را به صورت سفارشی تولید کرده و با توجه به نیاز مشتری، طراحی و ساخته شود.
 ريال230000000
202,600,000 ريال
   

این دستگاه شامل دستگیره بادی دو سمت، لوله‌های بادی، کانکتور بادی و سایر قطعات مرتبط است. این مجموعه قابل استفاده در صنایع مختلفی مانند ساخت تشک فنری، خودروسازی، الکترونیک، پزشکی و ... است. فروشگاه نفیس با دانش فنی خود، در صورت نیاز به تعمیرات این دستگاه، می‌تواند تعمیرات لازم را انجام داده و از عملکرد بهینه دستگاه اطمینان حاصل کند. همچنین، این فروشگاه می‌تواند این دستگاه را به صورت سفارشی تولید کرده و با توجه به نیاز مشتری، طراحی و ساخته شود.

محصولات مرتبط