تشک حافظه فضا

این نوع تشک‌ها با استفاده از فناوری حافظه فضای سلولار ساخته شده‌اند

این نوع تشک‌ها با استفاده از فناوری حافظه فضای سلولار ساخته شده‌اند و برای کسانی که به دنبال یک تجربه خواب راحت هستند، مناسب هستند.

بیشتر
تشک حافظه فضا

این نوع تشک‌ها با استفاده از فناوری حافظه فضای سلولار ساخته شده‌اند

این نوع تشک‌ها با استفاده از فناوری حافظه فضای سلولار ساخته شده‌اند و برای کسانی که به دنبال یک تجربه خواب راحت هستند، مناسب هستند.

بیشتر
تشک حافظه فضا

این نوع تشک‌ها با استفاده از فناوری حافظه فضای سلولار ساخته شده‌اند

این نوع تشک‌ها با استفاده از فناوری حافظه فضای سلولار ساخته شده‌اند و برای کسانی که به دنبال یک تجربه خواب راحت هستند، مناسب هستند.

بیشتر
تشک حافظه فضا

این نوع تشک‌ها با استفاده از فناوری حافظه فضای سلولار ساخته شده‌اند

این نوع تشک‌ها با استفاده از فناوری حافظه فضای سلولار ساخته شده‌اند و برای کسانی که به دنبال یک تجربه خواب راحت هستند، مناسب هستند.

بیشتر
تشک حافظه فضا

این نوع تشک‌ها با استفاده از فناوری حافظه فضای سلولار ساخته شده‌اند

این نوع تشک‌ها با استفاده از فناوری حافظه فضای سلولار ساخته شده‌اند و برای کسانی که به دنبال یک تجربه خواب راحت هستند، مناسب هستند.

بیشتر
تشک حافظه فضا

این نوع تشک‌ها با استفاده از فناوری حافظه فضای سلولار ساخته شده‌اند

این نوع تشک‌ها با استفاده از فناوری حافظه فضای سلولار ساخته شده‌اند و برای کسانی که به دنبال یک تجربه خواب راحت هستند، مناسب هستند.

بیشتر

دسته‌بندی: تشک حافظه فضا

برچسب: تشک حافظه فضا

خرید محصول

تشک حافظه فضا یا فضایی، نوعی تشک است که از مواد خاصی ساخته شده است که به شکل خودکار به شکل بدن فرد خوابیده، تنظیم و تطبیق می‌شود. این تشک‌ها از مواد پلی یورتان ساخته شده‌اند که قابلیت بازگشت به شکل اولیه را دارند و همچنین قابلیت جذب فشار را دارند.

این تشک‌ها با استفاده از حافظه فضای آناتومی بدن فرد را در طول خواب حفظ می‌کنند و به همین دلیل نام آن‌ها "حافظه" است. با استفاده از این تشک، وزن بدن به صورت یکسان در سطح تشک پخش می‌شود و باعث کم شدن نقاط فشار بر روی بدن می‌گردد.

بسیاری از افراد با استفاده از تشک حافظه فضای، در کمترین زمان ممکن به خواب عمیق دست پیدا می‌کنند و خستگی بدن را کاهش می‌دهند. همچنین، این تشک‌ها به دلیل قابلیت جذب فشار، برای افرادی که به درد گردن و پشت می‌خورند، بسیار مناسب هستند.

به طور کلی، تشک حافظه فضای یک تشک با کیفیت و راحت است که به شکل بدن شما تطبیق می‌شود و باعث بهبود کیفیت خواب شما می‌گردد.